วิชาเน้นเฉพาะทาง

ร่วมกันสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่จัดการได้สำหรับอนาคต

โปรแกรมการเรียนรู้ของ 42 ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นและช่วยให้ผู้เรียนสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะตามความสนใจของตนและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นที่จะเสนอให้ผู้เรียน

สาขาวิชาเฉพาะด้านที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

การปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองผ่านการใช้นวัตกรรมและการทดลอง ซึ่งมันจะทำให้คุณได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่

อัลกอริทึม & AI

ผู้เรียนจะสามารถควบคุมโปรแกรมของพวกเขาด้วยการคิดวิเคราะห์และวางกฎเพื่อจัดการกับปัญหาที่แก้ไขแล้วและยังไม่ได้แก้ไขได้

ประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำ

ความรู้ที่ได้จากการทำงานด้านเทคนิคและประสบการณ์ในการฝึกงานจะถูกนำกลับมาที่หลักสูตร โดยผู้เรียนจะได้ร่วมแชร์และร่วมเรียนรู้ไปด้วยกัน

ฐานข้อมูลและข้อมูล

การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ จะกลายเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีในอนาคต

การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชั่น

การผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม เพื่อการสร้างระบบการคำนวณขั้นสูง

กราฟิก (Graphics)

จุดประกายการสร้างแบบจำลองโลกเสมือนและเกมส์ จากงานกราฟิกระดับพิกเซลและคณิตศาสตร์์

กลุ่มและมนุษยสัมพันธ์

เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา คุณจะได้พบกับเพื่อนใหม่และผู้ร่วมก่อตั้ง ไปพร้อมกับการแก้ปัญหาโครงงานที่ความซับซ้อนร่วมกัน

การประมวลผลแบบขนาน

การรวมของ Networking และ Programming เพื่อประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่และเข้าสู่โลกแห่งขุมพลังในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่

ภาษา RUBY

การรวมกระบวนทัศน์ของการเขียนโปรแกรมแบบไดนามิกและแบบสะท้อน รวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชั่นและเชิงคำสั่ง

การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง

รู้จักกระบวนทัศน์ของคำสั่งที่ใช้ในการ Coding และเบื้องหลังโปรแกรมของคุณ

การบริหารเครือข่ายและระบบ

สร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และบำรุงรักษาระบบทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

รู้จักกระบวนการเขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริงผ่านวัตถุ ด้วยการเขียนโปรแกรมจาก action และ data

การจัดการอย่างเป็นระบบ

รวบรวมและจัดระเบียบชิ้นส่วนที่สามารถนำมารวมกันเพื่อแก้ปัญหาเป็นทีม

ความกวดขัน เข้มงวด

เน้นรายละเอียดและทำให้แน่ใจว่างานที่คุณสร้างนั้นไร้ที่ติและมั่นคงสำหรับอนาคต

ความปลอดภัย

ปกป้องระบบและคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูล และผู้ใช้ของคุณ

การบูรณาการเทคโนโลยี

ผู้เรียนสร้างวิธีแก้ปัญหาใหม่ให้กับปัญหาที่มีอยู่โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ระบบปฏิบัติการ UNIX

ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งอยู่เบื้องหลังเซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ของผลิตด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

เว็บ (WEB)

ผู้เรียนจะได้สร้างเว็บแอพลิเคชั่นและประสบการณ์ใหม่ พร้อมๆ กับการสร้างแพลทฟอร์มที่มีอยู่แล้วอีกครั้ง เพื่อเข้าใจการทำงานของพวกมัน