ติดต่อเรา

เราพร้อมสำหรับทุกช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

โทรศัพท์

42 Bangkok

อีเมล

42 Bangkok

ที่ตั้ง

42 บางกอก
ชั้น 4 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอย ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

Line Open Chat