ติดต่อเรา

เราพร้อมสำหรับทุกช่องทางการติดต่อที่ท่านสะดวก

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

โทรศัพท์   

42 Bangkok

อีเมล   

42 บางกอก (ข้อมูลทั่วไป)

[email protected]

[email protected]

42 บางกอก (นักเรียนแลกเปลี่ยน)

[email protected]

ที่ตั้ง   

42 บางกอก
ชั้น 4 สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอย ฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520

LINE Open Chat