คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

รายการคำถามที่มีการถามมากที่สุดเกี่ยวกับโปรแกรม 42

Q1. ผู้เรียนต้องรู้วิธีการเขียนโปรแกรม Coding เพื่อที่จะสามารถเข้าเรียนที่ 42 ด้วยหรือไม่ ?

A1: ไม่เลย ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใดๆ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าเรียนที่ 42

Q2: อายุเท่าไรจึงจะสามารถเข้าเรียนที่ 42 ได้ ?

A2: เรารับทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

Q3: อะไรคือขั้นตอนหรือกระบวนการเพื่อเป็นนักเรียนในหลักสูตร 42 ?

A3: ท่านต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ จากนั้นทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทราบว่าคุณคุ้นเคยหรือมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมหรือไม่ จากนั้นคุณต้องเช็คอินเพื่อเข้าร่วม Piscine แบบแบ่งกลุ่ม โดยคุณจะได้รับการฝึกอบรมและทดสอบเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนกลุ่มสุดท้ายของเรา

Q4: เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก 42 ผู้เรียนจะได้รับประกาศการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออนุปริญญาประเภทอื่นหรือไม่ ?

A4: เราไม่มีการมอบหรือออกปริญญาหรืออนุปริญญาสำหรับผู้เรียน โปรแกรมของเราขึ้นอยู่กับระดับประสบการณ์ที่คุณได้รับจากโครงการ เราจะจัดส่งใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ประสบการณ์และทักษะที่คุณได้รับขณะศึกษาอยู่ที่ 42 นั้น คือสิ่งสำคัญและอาจเป็นแต้มต่อในการสัมภาษณ์งานด้านเทคนิค ซึ่งเรามีชื่อเสียงและมีความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี

Q5: โรงเรียน 42 จะเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์หรือไม่ ?

A5: เราไม่เปิดสอนออนไลน์ เราเชื่อว่าระบบของเราทำงานได้ดีขึ้นหากคุณอยู่จริงเพื่อโต้ตอบกับนักเรียนคนอื่น เราเรียกว่าการเรียนรู้แบบ Peer-to-peer แต่ถ้าคุณต้องการเรียนรู้ด้วยตนเองจริงๆ คุณก็มีตัวเลือกออนไลน์มากมาย!

Q6: 42 มีหลักสูตรอะไรบ้าง ?

A6: ที่นี่ เราไม่มีหลักสูตรและไม่มีอาจารย์ ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้จากโครงงานที่เข้มข้นและหลากหลาย

Q7: หากผู้เรียนมีภาระผูกพันอื่น ๆ ในระหว่างโปรแกรม ผู้เรียนยังจะสามารถเข้าร่วมกระบวนการ Piscine ได้หรือไม่ ?

A7: การติดธุระเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีปัญหาอะไร แต่หากธุระหรือภาระของท่านเป็นภารกิจใหญ่ กินเวลามากและผลต่อการเข้าร่วมกระบวนการ Piscine ซึ่งใช้เวลา 4 สัปดาห์เต็ม เราแนะนำให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมในครั้งต่อไป

Q8: หากผ่านกระบวน Piscine แล้ว การเรียนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่ ?

A8: ประมาณเดือนตุลาคม

Q9: ผู้เข้าร่วม Piscine จะทราบได้อย่างไรว่าได้รับการคัดเลือกให้เข้าเรียน ?

A9: ผู้เข้าร่วม Piscine จะได้รับการแจ้งทางอีเมลภายใน 15 วัน หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ Piscine

Q10: หลังจาก Piscine แล้ว ระยะเวลาที่ผู้เรียนต้องเข้าร่วมที่วิทยาเขต (42 Bangkok Campus) มีมากน้อยเพียงใด ?

A10: ขึ้นอยู่กับผู้เรียนที่จะจัดระเบียบตัวเองและตารางเวลา แต่เราหวังว่าผู้เรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่ตลอดสัปดาห์ในการเรียนกับเรา

Q11: หากผู้เรียนอยู่ไกลจาก KMITL ผู้เรียนจำเป็นต้องมาเรียนด้วยตนเองที่แคมปัส 42 Bangkok ด้วยหรือไม่ ?

A11: ถูกต้อง ผู้เรียนโปรแกรม 42 จำเป็นต้องเข้ามาที่วิทยาเขต (42 Bangkok Campus) ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนา Soft skill การเรียนรู้จากเพื่อน และการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขระหว่างกันคือหัวใจสำคัญของปรัชญาการเรียนรู้ของเรา ดังนั้นผู้เรียนต้องมาที่นี่ด้วยตนเอง

Q12: ในแต่ละปี มีจำนวนผู้เรียนกับ 42Bangkok มากน้อยขนาดไหน ?

A12: มีผู้สมัครประมาณ 500 คนได้รับเลือกให้เข้าร่วม Piscine หลังจากขั้นตอนนี้ นักเรียนที่สอบผ่าน Piscine ได้สำเร็จ จะสามารถลงทะเบียนที่ 42 และเริ่มเรียนได้ ซึ่งในขณะนี้เรามีเวิร์กสเตชันประมาณ 150 เครื่องให้บริการ แต่เราต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งจำนวนเวิร์กสเตชันอาจมีน้อยหรือมากกว่านี้ได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียนคุณภาพที่พร้อมสำหรับการเรียนแบบเข้มข้นที่เราสามารถค้นพบได้ในแต่ละปี

Let Us Introduce "42"