โปรแกรมการเรียน

โปรแกรมของ 42 Bangkok การเขียนโค้ด/การเขียนโปรแกรม

ทักษะตลอดชีวิต

โปรแกรมของ 42 จะให้คุณได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นด้านไอที 17 ข้อ ซึ่งทักษะเหล่านี้มีองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องทำให้ได้เหมือนกัน นั่นคือ การปรับตัว การเรียนรู้ การเผชิญปัญหา และการแก้ปัญหาใหม่ๆ ที่พวกเขาจะต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าอาจจะมีในส่วนที่บังคับให้ต้องทำแบบนั้นแบบนี้บ้าง แต่โปรแกรมของ 42 ก็ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ระยะเวลาของโปรแกรม

โปรแกรม 42 ได้รับการออกแบบให้เรียนรู้ภายในเวลาประมาณ 3 ปี ซึ่งรวมถึงการฝึกงานด้วยจำนวน 2 ครั้ง

ระยะเวลาที่ผู้เรียนแต่ละคนใช้ในการเรียนจนสำเร็จจาก 42 นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคน สไตล์การเรียนรู้ และการฝึกงาน

เรียนรู้ตามความเร็วที่เหมาะสมกับคุณ

ผู้เรียนแต่ละคนจะเรียนไปอย่างต่อเนื่องตามจังหวะหรือความเร็วที่เหมาะสมกับตนเองเป็นรายบุคคลแบบ 100% การเรียนรู้บางอย่างอาจพัฒนาได้ง่ายตามสัญชาตญาณ ในขณะที่บางอย่างอาจต้องใช้ความพยายาม ซึ่งที่ 42 จะไม่มีการจำกัดเวลาที่แน่นอน แต่ระยะเวลาในการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับผู้เรียนแต่ละคน

ทำจริง ลงมือจริง

รสชาติแห่งความจริง

42 เป็นสถานศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และการเขียนโปรแกรมเชิงนวัตกรรมที่เปิดสอนอย่างเข้มงวดและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการศึกษาในสภาพแวดล้อมที่เป็นมืออาชีพ โปรแกรมของเราออกแบบมาเพื่อเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการทำงาน ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัลและสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

มีสองส่วนหลักในโปรแกรม 42:

  • Piscine สี่สัปดาห์
  • โปรแกรม 3-5 ปี

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หัวใจสำคัญของ 42 คือ code การพัฒนาซอฟต์แวร์คือตัวขับเคลื่อนกิจกรรมดิจิทัลทั้งหมด ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความสามารถทางด้านเทคนิคขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนมีทักษะที่จำเป็นในการใช้ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในยุคแรงงานดิจิทัล ความสามารถทางเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาการเขียนโปรแกรม รวมทั้งช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับรูปแบบของการเขียนโปรแกรมได้ด้วย

การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง

Arkanoid Rush – ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ผู้เรียนจะต้องสร้างเกมส์ทำลายอิฐ (Arkanoid Rush) ซึ่งเป็นเกมส์ที่มีชื่อเสียงในช่วงทศวรรษที่ 80

การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชั่น

A-maze-ing – สร้างเกมหาทางออกจากเขาวงกต ซึ่งจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชั่นผ่านโครงการนี้้

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

Piscine C++ – ผู้เรียนจะรู้จักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) ประมาณ 2 สัปดาห์อย่างเข้มข้น

อัลกอริทึม & AI

Gomoku – รูปแบบที่หลากหลายของเกมส์ปริศนา (Puzzles) และ tic-tac-toe ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการและทฤษฎีเกม ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์

กราฟิก

42run – น้อยคนนักที่จะไม่เคยเล่น Temple Run แต่ใครจะสามารถสร้างเกมส์แบบเดียวกันนี้โดยใช้ OpenGL และมีมหาวิทยาลัยของเราเป็นฉาก

การปรับตัวและความคิดสร้างสรรค์

Open Project – โครงงานนี้จะเปิดโอกาสและให้เวลากับผู้เรียนในการใช้เวลาเพื่อเข้าร่วม และเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ โดยผู้เรียนสามารถใช้เวลากับโครงงานนี้ได้อย่างเต็มที่

เว็บ (WEB)

Big Web Project – ด้วยเทคโนโลยีเว็บที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โครงงานนี้จะให้ผู้เรียนประยุกต์เอาเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมาใช้เป็นโครงงานสุดท้ายของตนเอง

การบูรณาการเทคโนโลยี

Docker – เทคโนโลยี Visualization ความเร็วสูงผ่าน Docker ผู้เรียนจะต้องลืมทุกอย่างที่เคยทำมา แล้วมาริเริ่มโครงงานนี้แบบบูรณาการ

นวัตกรรม

ความสามารถของบริษัทในการคิดสร้างนวัตกรรม ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน ผู้เรียน 42 ต้องสามารถปรับตัว คิดต่าง เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ หลักสูตรของเราได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านนี้ ในขณะที่หลักสูตรอื่นๆ จะปล่อยให้มันขับเคลื่อนไปตามธรรมชาติ หรือเป็นไปตามเทคโนโลยีใหม่

โครงสร้างพื้นฐาน

หากโค้ด (Code) มีความสำคัญในเทคโนโลยีดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมประเภทต่างๆ ที่ต้องการทักษะสำหรับการจัดการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยเช่นกัน ข้อมูลเดินทางอย่างไร?; ที่ความเร็วเท่าไหร่?; อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบอะไร?; ความล้มเหลวทางเทคนิคมาจากไหน?; เราจะตอบสนองต่อความล้มเหลวทางเทคนิคเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องได้อย่างไร เจาะลึกถึงหัวใจของระบบปฏิบัติการ เครือข่าย คลาวด์ และบริการที่เกี่ยวข้อง

การเขียนโปรแกรมระบบ

42sh – ผู้ใช้ Unix รู้จักกันดีว่าตัวแปลผลคำสั่ง (Command interpreter) เป็นหัวใจหลักในการทำความเข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ ผู้เรียนต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้

การบริหารเครือข่ายและระบบ

เครือข่ายองค์กร – เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้ เทคนิคการสร้างภาพทำให้การสร้างเครือข่ายองค์กรมีความสมบูรณ์ พร้อมสำหรับการบริการที่ให้กับทุกคนได้เข้าถึง

ความปลอดภัย

Viruses – การทำความเข้าใจไวรัสทางคอมพิวเตอร์ว่าเป็นอย่างไร เป็นขั้นตอนแรกสำหรับการทำโครงงานและนำไปสู่การหาเทคนิคเพื่อป้องกัน

ฐานข้อมูลและข้อมูล

Challenge Big Data – ข้อมูลของคุณมีค่าเท่ากับทองคำ สำรวจเทคนิคที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากเพื่อคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

คอมพิวเตอร์แบบขนาน

Plazza (เกม) – หากร้านพิซซ่ากำลังรับสมัครพนักงาน เราจะทำอย่างไรในการจัดระเบียบพ่อครัวของคุณให้ทุกคนได้รับพิซซ่าได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการอย่างเป็นระบบ

Corewar – ในบรรดาโครงงานใหญ่ๆ ในหลักสูตรของเรา Corewar ถือเป็นโครงงานที่ซับซ้อนและท้าทายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

RIGOR

libFT – ไลเบอรี่ (Library) ที่ประกอบด้วยชุดคำสั่งเล็กๆ แต่มีประสิทธิภาพ ไม่ยอมให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆ ใช้งานง่าย มีความแม่นยำสูง

การพัฒนาส่วนบุคคล

องค์ประกอบของพฤติกรรมส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับความคาดหวังของนายจ้าง เป็นสิ่งจำเป็น และคุณภาพการผลิตที่ตรงตามความคาดหวัง การสื่อสารที่ดีกับพนักงานภายในกลุ่ม ตลอดจนผู้นำที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ผู้ประกอบการ

ความตื่นตัวเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัล ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ของธุรกิจที่สร้างสรรค์และว่องไว ความน่าสนใจของสตาร์ทอัพ คือการที่สามารถมองหาสตาร์ทอัพที่เหมาะกับตัวเองได้ หรือเริ่มต้นเป็นสตาร์ทอัพด้วยตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องใช้ทักษะที่เกี่ยวข้องในการชี้นำทีมและทำหน้าที่ในฐานะหัวหน้าบริษัท

ประสบการณ์ของบริษัท

Final Internship – นี่เป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เรียนในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเองและเริ่มต้นอาชีพในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่มและบุคคลทั่วไป

การเป็นพันธมิตรกับ HEC – ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม หรือแม้แต่เป็นผู้นำทีม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการบูรณาการการทำงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งจะทำให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อมีบริษัทเป็นของตนเอง การมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่หลากหลายมีความสำคัญเช่นกัน โครงการความร่วมมือกับ HEC นี้ จะทำให้ผู้เรียนจาก 42 และ HEC ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญ

อย่าเสียเวลาอีกต่อไป !!

เข้าเรียนกับ 42 BANGKOK ได้เลยตอนนี้