กระบวนการรับสมัคร

ก้าวล้ำไปอีกระดับ ขั้นตอนการคัดเลือกของเราไม่เหมือนใครเพราะเราเชื่อว่าทุกคนที่อยากลองควรมีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ขั้นตอนการเข้าร่วม Piscine

  • 1. เปิดบัญชี
  • 2. ทำแบบทดสอบออนไลน์
  • 3. ได้รับผลการคัดเลือกทางอีเมลล์
  • 4. เลือกวัน และ เข้าร่วม Introduction Day
  • 5. เลือกรอบ piscine
  • 6. ยืนยันการเข้าร่วม piscine (Online Check/ID Check)
  • 7. เริ่ม Piscine

Love coding ?

Don't lose any more time !