การลงทะเบียน

@ 42 Bangkok

เงื่อนไขของการสมัคร

เงื่อนไขเดียวที่เรากำหนดคือผู้สมัครแต่ละคนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และถึงแม้ว่าเราจะรับผู้เรียนโดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริญญา แต่เราก็ขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกคนที่ยังเรียนอยู่ ให้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเสียก่อน แทนที่จะยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาสมัครเรียนที่ 42Bangkok

เงื่อนไขของการสมัคร

เงื่อนไขเดียวที่เรากำหนดคือผู้สมัครแต่ละคนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และถึงแม้ว่าเราจะรับผู้เรียนโดยไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับปริญญา แต่เราก็ขอแนะนำให้ผู้สมัครทุกคนที่ยังเรียนอยู่ ให้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเสียก่อน แทนที่จะยอมทิ้งทุกอย่างแล้วมาสมัครเรียนที่ 42Bangkok

ทดสอบออนไลน์

การรับเข้าเรียนที่ 42 Bangkok เริ่มต้นโดยการลงทะเบียนด้วยอีเมลของคุณและทำตามขั้นตอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ จากนั้นคุณจะได้รับการทดสอบตรรกะ ความมีเหตุผล และความจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีทักษะที่จำเป็นในการเข้าร่วมกับเรา

การเช็คอิน

เมื่อคุณผ่านการทดสอบออนไลน์แล้ว มาเช็คอินที่ 42 Bangkok การเช็คอินเป็นขั้นตอนสำคัญที่ไม่มีใครสามารถทำได้ในนามของคุณ คุณต้องทำให้เสร็จก่อนเข้าร่วมกิจกรรม Piscine

The Piscine

กิจกรรม “Piscine” คือการที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม รวม 4 สัปดาห์ ทุกวัน รวมวันหยุดสุดสัปดาห์ เป็นเวลาหนึ่งเดือน คุณจะทำงานในโครงการ ทำความรู้จักกับผู้สมัครรายอื่น ส่งและประเมินโครงการ โครงการ “Piscine” เปรียบเสมือนโอกาสเปิดประตูใหม่สู่ความรู้ด้านไอที ข้อกำหนดเพียงอย่างเดียว… คือการรู้วิธีใช้คอมพิวเตอร์