ทีมงาน 42Bangkok

พบกับทีมงาน42 บางกอก

ผู้ก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้ง 42 บางกอก และ ผู้ร่วมก่อตั้ง
SUCHATVEE SUWANSAWAT

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ผู้ก่อตั้ง 42 บางกอก
SUPAN TUNGJITKUSOLMUN

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

ผู้ร่วมก่อตั้ง 42 บางกอก
SURIN KHOMFOI

รศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย

ผู้ร่วมก่อตั้ง 42 บางกอก

ทีมผู้บริหาร

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก
CHAIYAN JETTANASEN

ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน

ผู้อำนวยการ
Dr.rungrat

ดร.รุ่งรัตน์ เวียงศรีพนาวัลย์

รองผู้อำนวยการ
Dr.Chada Triamvithaya

ดร.ชาดา เตรียมวิทยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ทีมวิชาการ

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก
ARMEL OUDIN

ARMEL OUDIN

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Miliausha Valieva

MILIAUSHA VALIEVA

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค
Tuengdin Vikanaiz-Pedagoogy Officer

ถึงดิน วิฆเนศ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ทีมไอที

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก
VLADISLAV NIKITCHENKO

VLADISLAV NIKITCHENKO

หัวหน้าฝ่ายไอทีและเทคนิค
PUMIDOL LEELERDSAKULVONG

ภูมิดล ลีเลิศสกุลวงษ์

วิศวกรซอฟต์แวร์

พชรพล สวนพรหม

วิศวกรซอฟต์แวร์ (Frontend)

ภวินท์ มิ่งขวัญ

สนับสนุนไอที

ทีมประชาสัมพันธ์, อีเว็นต์, สนันสนุนทั่วไป

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก
AINA DULYASEREE

อัยนา ดุลยเสรี

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการตลาด
RUJIRAT THONGDAENG

รุจิรัตน์ ทองแดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการนักศึกษา

กฤษดา คงคารัตน์

กราฟฟิคดีไซน์ และ คอนเท็นต์ครีเอเตอร์

อัจฉริยาพร พุ่มเจริญ

ฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการและประชาสัมพันธ์

Love coding ? Don't lose any more time!

Join 42 Bangkok, Zero Tuition, Zero Teachers, Zero Classes, 100% CODING