ภาพรวมหลักสูตร

โปรแกรมเมอร์รุ่นต่อไปจากระบบการศึกษารูปแบบใหม่

หลักสูตร - ส่วนที่หนึ่ง

Purpose – เพื่อให้การเรียนมีรูปแบบเดียวกันทั่วทั้ง 42 วิทยาเขต หลักสูตรส่วนนี้เป็นจึงการเรียนรู้การใช้ทักษะทางด้านไอทีเบื้องต้น (technical skills และ soft skills) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์การทํางานน้อยหรือเพิ่งเริ่มเข้าทำงาน เช่น นักศึกษาฝึกงาน ผู้ที่กำลังฝึกงาน และเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

Content  – ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมภาษา C และพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างง่ายโดยใช้อัลกอริทึมแบบดั้งเดิม เช่น การเรียกซ้ำ (recursivity) การสร้างรายการ การเรียงลำดับ การจัดการหน่วยความจำ การจัดการกับข้อมูลตัวหนังสือ รู้จักการเขียนโปรแกรมแบบ Cross-platform ด้วย POSIX API กระบวนการทำงานบนระบบ UNIX การเขียนโปรแกรมสำหรับเครือข่าย การดูแลและบริหารงานบนเครือข่ายเบื้องต้น (IP, Subnet, DNS, Docker) แนะนำการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented Programming) เสริมด้วยโครงงาน Client-Server และปิดท้ายด้วยโครงงานเว็บ (Web project) โดยการใช้ framework ต่างๆ (Rails, Symfony, Django เป็นต้น) 

Blackhole – ระหว่างการเรียน ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะตนเองได้ตามความสามารถของแต่ละคน เนื่องจากหลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ รวมถึงผู้เรียนที่ไม่ถนัด ก็จะมีเวลาเพียงพอในการพัฒนาทักษะของตนเองได้อย่างเต็มที่ ผู้เรียนจะมีเวลาสูงสุดในการเรียนส่วนนี้ประมาณ 1 ปี ครึ่ง หากผู้เรียนไม่ตั้งใจ ไม่มุ่งมั่น และไม่ใส่ใจแล้ว ก็อาจถูกออกจากการเรียนหลักสูตรนี้

Freeze  – เรารู้ว่าบางครั้งสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่คาดฝันอาจเกิดขึ้นได้ ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความรับผิดชอบในการจัดการกับเรื่องของตนเอง และสามารถหยุดการเรียนในหลักสูตรนี้ได้ถึง 3 ครั้งรวมสูงสุด 6 เดือน 

หลักสูตร – ส่วนที่สอง

Classic Topics – หลักสูตรส่วนที่สอง เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนรู้ทางด้านไอทีที่สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence), ความปลอดภัย, กราฟิก, การเขียนโปรแกรมการทํางาน (Functional programming), เครือข่ายและการประมวลผลแบบคลาวด์ (Networking & Cloud Computing), System Administration, การเขียนโปรแกรม Unix / Posix ขั้นสูง, การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง, การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ, การจัดการข้อมูล, การเขียนโปรแกรมเคอร์เนล (Kernel Programming) และการพัฒนาเกมส์ ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเลือกวิชาที่จะเรียนได้อย่างอิสระ โดยสามารถเลือกได้ 2 หรือ 3 หัวข้อหรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกงานกับบริษัทที่เป็นผู้ประกอบการในแวดวงสายอาชีพ เพื่อให้ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาจากประสบการณ์ในการทำงานจริง หลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นแค่การเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะทางด้านไอทีเท่านั้น แต่ยังให้ความสําคัญในด้านอื่น ๆ อีกหลายด้านเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน เช่น การเข้าร่วมโครงการกลุ่มเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในบริษัท การเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและความเป็นกลางของแบรนด์ เพื่อให้ผู้เรียนไม่ล้าสมัยในอีก 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า 

 

The launcher – เราให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกได้เองว่าจะเลิกเรียนหลักสูตรของเราต่อไปหรือไม่ เมื่อใด หากผู้เรียนตัดสินใจที่จะไม่เรียนหลักสูตรของเรา พวกเขาจะกลายเป็นศิษย์เก่าโดยอัตโนมัติทันที เช่นเดียวกันกับกรณีที่ผู้เรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่มีการพัฒนาตนเองที่มากพอ พวกเขาก็จะกลายเป็นศิษย์เก่าโดยอัตโนมัติทันทีเช่นกัน

 

Alumni  – รามีกิจกรรม บริการ และเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดการทำงานของศิษย์เก่าของเรา แต่ละคนจะมีผลลัพธ์และทักษะที่แตกต่างกันตามระดับการศึกษาของตน ณ วันที่ออกจาก 42 ศิษย์เก่าจะยังสามารถเข้าถึงหลักสูตรได้เหมือนเดิมเพียงแต่จะไม่สามารถเพิ่มระดับของตนเองได้ และแน่นอน เรามีการติดตามศิษย์เก่าของเราที่ได้ทำงานในบริษัทต่างๆ หรือในตลาดแรงงานอื่น เพื่อเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของเราอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง