นวัตกรรม

การเข้ามาของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี: ที่ 42 เรามีรูปแบบการเรียนที่เป็นนวัตกรรมซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เรามองหาวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจกับนวัตกรรมการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน ตลอดจนการมอบโอกาสที่ท้าทายสำหรับผู้เรียนของเรา

เราภูมิใจที่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย เพราะที่ 42 เรามองหาวิธีการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และมีการปรับหลักสูตรของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน และให้โอกาสผู้เรียนของเราที่จะได้ร่วมงานกับผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในกรุงเทพฯ

นวัตกรรมการออกแบบโปรแกรม

 ที่ 42 เราแตกต่างจากที่อื่น เราไม่มีอาจารย์ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีชั้นเรียน ไม่มีการเก็บค่าเรียน เรามีเพียงข้อกำหนดในการเข้าเรียนแค่ 2 ข้อ

ทำไมต้อง 42 ?

ค้นพบในสิ่งที่คุณหาไม่ได้จากปริญญาทั่วไป หลักสูตรทั่วไป หรือ bootcamps

เปิดโอกาสเพื่อความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง

ไม่มีค่าเล่าเรียน ไม่มีค่าธรรมเนียม หอพักฟรี ไม่ต้องใช้เงินเพื่อซื้อความสำเร็จ วัตถุประสงค์ของเราคือการเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าเรียน และกำจัดอุปสรรคทั้งหมดเหล่านี้ เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

ภารกิจของเรา

เราให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษารูปแบบใหม่ ซึ่งเราเชื่อว่ารูปแบบการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ ควรมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าเรียนโดยไม่คำนึงถึงภูมิหลัง การศึกษา หรืออย่างอื่น