การเรียนผ่านเกมมิ่ง

ภารกิจของ 42 คือการดึงและกระตุ้นผู้มีความสามารถออกมา และเพื่อให้บรรลุภารกิจนี้ เรามีสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งมีรากฐานมาจากธีมการเล่นเกม

การเรียนรู้ผ่านเกมมิ่ง (Gamification)

100%
42’s mission

ภารกิจของ 42 คือการกระตุ้นผู้เรียน ให้ดึงความสามารถที่ตนมีอยู่ออกมาให้มากที่สุด และเพื่อให้บรรลุภารกิจนี้ เรามีสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์และมีรากฐานมาจากธีมการเล่นเกม และพร้อมที่จะสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียนทุกคน

สิ่งแวดล้อมนี้ เปรียบเสมือนแรงกระตุ้นจากภายในให้อยากพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นไป และเป็นที่ทราบกันดีว่า การเรียนรู้ผ่านการเล่นคือหนึ่งในวิธีการเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของหลักของการเรียนรู้

กระบวนการ Gamification
ที่ 42 เป็นอย่างไร

โครงงานต่างๆ จะถูกจัดระเบียบตามโครงสร้างแบบต้นไม้ (tree) ซึ่ง “นักเรียน หรือ ผู้เล่น” สามารถผ่านด่านต่าง ๆ ได้ตามที่ตนเลือกตามระดับความสามารถที่แตกต่างกัน

เมื่อทำโครงงานสำเร็จและมีส่วนร่วมกับคอมมูนิตี้ ผู้เรียนจะได้รับคะแนนและประสบการณ์อยู่ในรูปแบบ “เกียรติประวัติความสำเร็จ” (Hall of Fame) ซึ่งเน้นความสนุกการมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังมีการเสนอ ภารกิจเดี่ยว (Solo quests) สำหรับนักเรียนเพื่อจัดระเบียบการศึกษาและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ชัดเจน ในทางกลับกัน ภารกิจกลุ่ม (Group quests) จะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและความสามัคคีในหมู่นักเรียนผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานร่วมกัน

42 สร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเป็นอิสระ ตามความต้องการของผู้เรียน บนพื้นฐานโครงสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมประสบการณ์ผ่านทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นและบูรณาการอย่างมืออาชีพ