พูดคุย Company Talk

Bluebik

Date : 25 October 2022 ,01:00 PM - 02.30 PM

หัวข้อ

 • รู้จักกับ Bluebik
 • เทรนด์อาชีพเกี่ยวกับ IT
 • ฝึกงานที่ Bluebik
 • ถาม-ตอบ

Lexnetix (Themis)

Date : 30 August 2022, 02:00 PM - 03:00 PM

หัวข้อ

 • รู้จักกับ Lexnetix & Themis
 • เทรนด์อาชีพเกี่ยวกับ IT
 • ฝึกงานที่ Lexnetix & Themis
 • ถาม-ตอบ

Depth First

Date : 10 Aug 2022, 02:00 PM - 03:00 PM

หัวข้อ

 • รู้จักกับ DEPTH FIRST
 • เทรนด์อาชีพเกี่ยวกับ IT
 • ฝึกงานที่ DEPTH FIRST
 • ถาม-ตอบ

SENESTIA

Date : 2 August 2022, 01:00 PM - 02:00 PM

หัวข้อ

 • รู้จักกับ SENESTIA
 • เทรนด์อาชีพเกี่ยวกับ IT
 • ฝึกงานที่ SENESTIA
 • ถาม-ตอบ

AWARE GROUP

Date : 20 July 2022, 01:30 PM - 02:30 PM

หัวข้อ

 • รู้จักกับ AWARE GROUP
 • เทรนด์อาชีพเกี่ยวกับ IT
 • ฝึกงานที่ AWARE GROUP
 • ถาม-ตอบ

 

STARTDEE

Date : 05 April 2022, 02:30 PM - 04:00 PM

หัวข้อ

 • รู้จักโอกาสทางอาชีพที่ StartDee พบกับทีมงานของเราผ่านประสบการณ์จริงและเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคตของคุณ