ซีดีจี (CDG)

ภาพรวม

CDG TECHNOLOGY เพื่อสังคมที่ดีกว่า
จากผู้ให้บริการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในช่วงสงครามเวียดนาม ได้พัฒนาสู่กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที รวมไปถึงบริการหลังการขายพร้อมซ่อมบำรุงครบวงจร ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 6 บริษัท คือ

  1. บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด
  2. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
  3. บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
  4. บริษัท จีไอเอส จำกัด
  5. บริษัท โกลบเทค จำกัด
  6. บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

 

“Code Their Dreams by CDG x 42 Bangkok Virtual Hack Event”