มารู้จัก Piscine กันเถอะ!

เริ่มแรกเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบ 42 Network Way แต่ไม่มีเวลาพอที่จะเข้าร่วม C-piscine

ใช้ระยะเวลานานแค่ไหน?

เนื่องจาก Discovery Piscine ส่วนใหญ่มักเป็นนักเรียนมัธยมปลายหรือนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงมีช่วงเวลาสองประเภท

  • 10 วัน – full time during school’s holiday
  • 14 วัน – discovery pisciners ต้องบริหารเวลาหลังเลิกงานหรือเลิกเรียนเพื่อทำแบบฝึกหัดและโครงงาน

ประเภทของ Discovery Piscine

Junior High School Students (10 days)

– M1- M3 or Equivalent
– When: During summer holiday only

Senior High School Students (10 days)

– M4 – M6 or Equivalent
– When: Every school holidays

KMITL students

– 1 per semester,
– When: approx. week 2nd – week 3rd of KMITL academic Calendar

University students and public

Depends on the 42 calendar each year. Follow our page.

Special Discovery Piscine

– TBA

สิ่งที่ทุกคนจะได้รับ

Certificate of Completion

– Have to pass all required exercises in our holygraph.
– Have to attempt and pass rush project evaluation.

Certificate of Participation

Pass the first three exercises (by request)