มารู้จัก Piscine กันเถอะ!

Initially, It is a course that designed for those who are interested in learning how to program in 42 network way. But does not have enough time to attend C-piscine.

Discovery Piscine คืออะไร ?

 • บทนำเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บโดยใช้ HTML, Javascript และ CSS
  • หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นโดยใช้ 42 วิธีการเรียนรู้
  • ไม่มีครู
  • ไม่มีคลาสเรียน
  • Peer-2-Peer
  • Project-based
  • Gamification
  • ออนไซต์
 • วิธีการเรียนรู้ 42 วิธีได้รับการปฏิวัติและไม่เหมือนใคร สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ ซึ่งแตกต่างจากการเรียนรู้แบบเพียร์ทูเพียร์และโครงงานจากที่อื่น นักเรียน 42 คนที่ผ่านกระบวนการนี้จะมีนวัตกรรมและสามารถทำงานได้ในทุกงาน
  • ไม่ใช่แค่การเขียนโค้ด แต่เป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้
 • หลักสูตรในสถานที่ 6 วันนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้การพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML, CSS และ Javascript สัมผัสประสบการณ์และฝึกฝนวิธีการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครนี้

ใช้เวลานานเท่าไหร่ ?

เนื่องจากDiscovery Pisciner ส่วนใหญ่มักเป็นนักเรียนมัธยมปลายหรือนักศึกษามหาวิทยาลัย จึงมีช่วงเวลาดังนี้

 • 5 หรือ 6 วัน – Full Onsite Activities

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับใคร ?

 • ใครก็ตามที่ต้องการ
  • ให้รู้เท่าทันอาชีพดิจิทัล
  • เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนแรกของการเขียนโปรแกรมเว็บ
  • เพื่อสัมผัสกับชีวิตโปรแกรมเมอร์
  • เพื่อสัมผัสกับ 42 วิถีแห่งการเรียนรู้
 • ใครที่อยากทำ C-Piscine แต่ไม่แน่ใจว่าวิธีการเรียนจะเหมาะกับสไตล์ของคุณหรือไม่
 • คอร์สนี้สำหรับทุกๆคน !!!!
 • ชาย หญิง นักเรียนมัธยมปลาย ผู้สูงอายุ ฯลฯ
 • เพราะไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโค้ดมาก่อน !!!

สิ่งที่จะได้หลังจบโปรแกรม: ด้านทักษะ

ทักษะ

 • Hard skills
  • การพัฒนาเว็บเบื้องต้น โดยใช้ HTML, JavaScript and CSS
  • Shell
 • Practicing soft skills for learning how to learn
  • ทักษะการสื่อสาร
  • ทักษะการวิเคราะห์
  • ความมุ่งมั่น ความพยายาม
  • ฯลฯ

สิ่งทั้จะได้หลังจบโปรแกรม: ใบรับรอง

Certificate of Completion

– ต้องผ่านแบบฝึกหัดให้ครบตามที่เรากำหนดไว้.
– ต้องทำและผ่าน Rush Project.

สะสมหน่วยกิต & เทียบโอนหน่วยกิต

KMITL Students
เทียบโอนหน่วยกิต วิชา Fun with Coding Course

High School students
สะสมหน่วยกิต Fun with coding Course

ระยะเวลาและกิจกรรมในโปรแกรม

 • 6 วัน : 9:00 am. ถึง – 6:00 pm.
  • วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

ตารางเวลาช่วงที่กิจกรรมในปี 2023