ทักษะในโลกแห่งความจริง

ฉันจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรบ้างใน 42Bangkok ? มันเป็นการยากที่จะจัดหมวดหมู่ประเภทอาชีพที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลอย่างชัดเจน ทุกคนสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นนักพัฒนาด้านดิจิทัลได้หรือไม่ หากพวกเขาไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน มีใครสามารถสร้างบริษัทดิจิทัลที่มีเสถียรภาพของตนเองโดยไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งได้หรือไม่

ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

หัวใจสำคัญของ 42 คือ code การพัฒนาซอฟท์แวร์คือขุมพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมดิจิทัลต่างๆ ความสามารถทางเทคนิคขั้นพื้นฐานจะได้รับการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนของเรามีทักษะที่จำเป็นในการบูรณาการสิ่งที่ได้เรียนรู้กับแรงงานดิจิทัล (Digital workforce) ความสามารถทางเทคนิคเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ ได้ไปพร้อมๆกับพัฒนากระบวนทัศน์ของตนเองในการเขียนโปรแกรมอีกด้วย สิ่งนี้จะเปิดประตูสู่อาชีพการเขียนโปรแกรมทุกประเภทสำหรับผู้เรียนของเรา และทำให้พวกเขากลายเป็นนักพัฒนาไอที

ทักษะด้านนวัตกรรม

ความสามารถของบริษัทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นปัจจัยพื้นฐานในยุคตลาดดิจิทัลในปัจจุบัน ผู้เรียน 42 ต้องสามารถปรับตัว คิดต่าง เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมใหม่ได้ โครงการต่างๆ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะนี้ และยังมีส่วนอื่นที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์และ/หรือเทคโนโลยีใหม่เพื่อปลูกฝังแนวคิดนี้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งภารกิจโดยรวมของ 42 คือการผลิตผู้เรียนที่สามารถจัดการกับปัญหาที่หลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนของธุรกิจในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการโซลูชั่นในเชิงปฏิบัติและเชิงสร้างสรรค์

ทักษะผู้ประกอบการ

การตื่นตัวกับ Digital Data ในปัจจุบัน ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ของธุรกิจที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ สิ่งที่น่าดึงดูดใจของสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็คือ ผู้เรียนสามารถมองหาสตาร์ทอัพที่เหมาะกับความสนใจของตนเองหรือเริ่มเป็นสตาร์ทอัพด้วยตนเอง การมองหาเส้นทางอาชีพในอุดมคติมีได้หลายช่องทาง มันอาจจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะ เพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมและมีบทบาทในฐานะผู้นำ ทักษะเฉพาะที่ผู้ที่เรียนจะได้รับ คือเป็นผู้สร้างสตาร์ทอัพหรือเก่งในการจัดการบริษัทในฐานะผู้จัดการโครงการ

โปรแกรม 42 เราคำนึงถึงโลกแห่งการทำงานเสมอ การฝึกปฏิบัติที่ 42 ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อรองรับงานหรือตำแหน่งที่มีในปัจจุบันเท่านั้น แต่การฝึกของเรามีเป้าหมายที่จะรองรับงานและ/หรือตำแหน่ง ที่จะมีในอนาคตด้วย ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมที่ 42 ช่วยให้ผู้เรียนของเรามีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่หลากหลาย ตลอดการฝึกอบรม ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนให้มีมุมมองที่มองไปข้างหน้าเกี่ยวกับเทคนิคและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

นอกจากนี้ ผู้เรียนของเรายังถูกท้าทายในการใช้กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์โดยในช่วงฝึกอบรมจะเน้นงานโครงงาน เน้นบทบาทความร่วมมือของผู้เรียน การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในหลักสูตร ดังนั้น การออกจาก 42 หมายความว่าผู้เรียนพร้อมแล้วที่จะรับตำแหน่งงานด้านดิจิทัลใด ๆ ไม่ว่าตำแหน่งนั้นจะมีอยู่แล้วหรือยังไม่มีขึ้นก็ตาม

การพัฒนาส่วนบุคคลและทักษะที่แสดงออก

การทำให้บุคคลแต่ละคนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความคาดหวังของนายจ้างถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการ บูรณาการบุคคลให้เข้ากับตลาดงานได้อย่างเหมาะสม การผลิตบุคลากรให้มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการมุ่งเน้นของ 42 การปรับปรุงการสื่อสารของพนักงานภายในกลุ่ม พร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำของกลุ่ม ส่งเสริมโอกาสในการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย การปรับปรุงการสื่อสาร การส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อนวัตกรรมและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 42 โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องใช้จิตวิญญาณแห่งศิลปะ ผู้เรียนของเราบางคนอาจกลายเป็นผู้สร้างเกมคอมพิวเตอร์ เว็บมาสเตอร์ หรือแม้แต่นักออกแบบมัลติมีเดีย

ทักษะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Code มีความสำคัญในเทคโนโลยีดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมันขึ้นอยู่กับประเภทของสถาปัตยกรรมนั้นๆ ที่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคเฉพาะเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้อมูลต้องเดินทางอย่างไร? ความเร็วเท่าไร? อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีหน้าตาอย่างไร? ความล้มเหลวทางเทคนิคมาจากอะไร? เราจะตอบสนองต่อความล้มเหลวทางเทคนิคเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องได้อย่างไร? ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากระบบปฏิบัติการ เครือข่าย คลาวด์ และบริการที่เรารวมไว้ให้ การเขียนโปรแกรมระบบ (System Programming) เช่น 42sh ผู้ใช้ Unix รู้จักกันดีว่าตัวแปลผลคำสั่ง (Command interpreter) เป็นหัวใจหลักในการทำความเข้าใจการทำงานของระบบปฏิบัติการ ผู้เรียนต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่ทั้งหมด และนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงงานนี้ เมื่อผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแล้ว อาจเป็นไปได้ที่เราจะเลือกผู้เรียนบางส่วนของเราไปสมัครในตำแหน่งต่างๆ เช่น ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย บุคคลเหล่านี้ต้องมีความรู้ ทักษะ และความรับผิดชอบที่จำเป็นในการป้องกันและตอบโต้การโจมตีที่เป็นอันตรายผ่านระบบได้